Voordelen ContactRate

  • Realtime feedback
  • Persoonlijk dashboard met de relevante informatie
  • Centraal verbeterbord met alle verbeteracties
  • Communicatieloop met klanten
  • Benchmark overzichten
  • De unieke ParelPoets methode!
callcenter

VOOR DE KLANT
Na het contact geeft uw klant direct de feedback via de mobiele telefoon, Ipad of de PC. De vragen worden door de klant ervaren als eenvoudig, snel en gericht op zijn persoonlijke situatie. Tevens hoort de klant vanuit de organisatie wat er met de feedback is gedaan en welke verbetering er, op basis van de feedback, is doorgevoerd. Dit vormt de basis van de co-creatie waarbij de klant daadwerkelijk de ervaring heeft dat zijn feedback impact heeft op de dienstverlening.

VOOR DE MEDEWERKER
De medewerker staat aan het roer van het ophalen van de klantfeedback. Met behulp van de Parelpoets methode wordt bij het team opgehaald welke vragen zij willen stellen. Ook is de medewerker zelf in staat om verbeteracties door te voeren, te leren van collega’s en heeft de medewerker realtime inzicht in alle feedback die gegeven is. Zo ervaart de medewerker dat feedback ophalen leuk is en dat hij daadwerkelijk invloed heeft op het verbeteren van de dienstverlening. Van beheersing naar betrokkenheid!

VOOR DE ORGANISATIE
De klantfeedback en de bijbehorende verbeteracties zijn op één centraal punt zichtbaar. Met ContactRate is het mogelijk om de NPS te monitoren, te zien welke verbeteracties uitgevoerd zijn en om intern te benchmarken. Bij welke teams levert het klantcontact echte ambassadeurs op en wat doet dat team dan? Hiermee komt een interne verbetercultuur tot stand en groeit de organisatie als geheel.

VOOR DE TOEKOMST
“High tech, high touch” dat is de tijd waarin wij momenteel leven. Meer contactmomenten , maar minder person to person. Als dat contact er dan is, is het ook het prestatiemoment om te laten zien welke waarde toegevoegd wordt voor de klant.

Met ContactRate heeft uw organisatie de mogelijkheid om dagelijks te luisteren naar de feedback en suggesties van uw klanten. Door het eigenaarschap van het continu verbeteren binnen de teams te beleggen zal dit een tweede natuur worden. Zo is uw organisatie in directe verbinding met haar klanten en kan het contact met uw klanten op een efficiënte en snelle manier verbeteren waardoor u de betrokkenheid van uw klanten vergroot.