Werkwijze ContactRate

Wij geloven dat verbeteren, positieve energie geeft! Stel dat jij als medewerker van de klantenservice zelf realtime kan zien welke feedback een klant geeft en dat jij zelf impact hebt door concrete verbeteracties te realiseren? Wat zou dat doen met de betrokkenheid en dus de kwaliteit van het klantcontact? Juist die stijgt! De applicatie van ContactRate gaat verder dan het standaard (NPS) meten = weten. Wij maken de verbeterloop volledig rond, inclusief de communicatie met de klant over de gegeven feedback! Zodoende creëert een organisatie met ContactRate betrokken medewerkers, betrokken klanten en versterkt zij de cultuur van continu verbeteren! Benieuwd naar het hoe?

KLANTCONTACT
Als consument wordt continu uw feedback al gevraagd. Willekeurige mailtjes met enquetes, klantenpanels en knoppen met smileys. Allemaal manieren waarbij de vraag is: hoe gemotiveerd bent u om de feedback te geven? De klant moet al betrokken zijn bij de organisatie om de feedback te geven. Die betrokkenheid wordt gecreëerd in het klantcontact en de medewerker aan de telefoon is dus de sleutel tot succes. Met de unieke ParelPoets methode is de medewerker betrokken en geequipeerd om de feedback te vragen bij de klanten.

FEEDBACK VERZAMELEN
Vanuit het betrokken team wordt vastgesteld welke informatie zij als team en de organisatie als geheel graag wil verzamelen. Vanuit de ParelPoets methode wordt daarbij eerst ontdekt wat er al heel goed gaat. Zo ontstaat een gevoel van trots voor wat is bereikt en waar het team en organisatie meer van wil. Dit vormt de basis voor het doorontwikkelen en onderscheidend maken van het klantcontact.

ContactRate ondersteunt met haar techniek de betrokkenheid die de medewerker van het klantcontactcentrum al gecreëerd heeft. Snel, efficiënt en persoonlijk. De feedback kan zowel met de email als via een SMS verzameld worden en de feedback wordt realtime zichtbaar voor het team.

VERBETERACTIES
De feedback is gericht en relevant en direct beschikbaar voor het klantcontactcentrum. Deze relevante input in combinatie met onze parelpoets techniek zorgt ervoor dat het team de feedback van haar klanten gebruikt om concrete verbeteracties te benoemen. Deze zijn in het centrale verbeterbord voor iedereen zichtbaar. De ervaring om invloed en impact te hebben zorgt voor een hoge betrokkenheid van het team bij het verbeteren van het klantcontact. Tevens biedt de applicatie de mogelijkheid om snel en efficient te communiceren met uw klanten. De klant wordt geinformeerd over de verbeteracties die zijn voortgevloeid uit zijn of haar feedback. Wat zou uw reactie zijn als u dit terug krijgt van een organisatie? Juist! Ook de betrokkenheid van de klant wordt hiermee vergroot.